İnsan Kaynakları Politikamız
ULTRAKİM olarak uzun soluklu başarımızın, hem kendi kişisel gelişimi hem de şirketimizin gelişimi ve büyümesine katkıda bulunacak doğru personeli, cezbetme, istihdam etme ve kaybetmeme becerimize dayandığına inanıyoruz.

Dürüstlük, güven, şeffaflık ve saygı temel kurumsal değerlerimiz olup her çalışan adayında bu nitelikleri arıyoruz. Bir adayın, bizimle çalışıp çalışamayacağı kararını, adayın bu değerlere gösterdiği öneme göre veriyoruz.

Her işveren gibi biz de çalışanlarımızı uzun süreli istihdam edebilmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle, işe alımlarda, ilgili pozisyon için gerekli temel beceri ve niteliklere sahip, en uygun ve en tutkulu adayı seçmek için büyük bir gayret gösteriyoruz.

ULTRAKİM olarak çalışanlarımız için açık iletişimin olduğu bir çalışma ortamı sağlamakta ve tüm çalışanlarımızın, bu etkili iletişim sisteminin aktif birer parçası olmasını beklemekteyiz.

İstihdam kararlarımızı, ırk, renk, din, yaş, cinsiyet, medeni durum, milliyet veya yasal olarak korunan herhangi bir sınıf ayrımı gözetmeden ve yürürlükteki yasalara uygun olarak almaktayız. Bu taahhüdümüz, personel seçme, işe alma, eğitme, tazminat, disiplin, sosyal haklar, özel haklar ve diğer istihdam koşullarını içermekte, fakat bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Şirketimizde, bu politikamıza aykırı her türlü ayrımcılık yasaktır ve bu tarz davranışlara hoşgörü gösterilmemektedir.

Personel İşe Alım
Şirketimizde personel işe alım süreci, açık pozisyonların internet sitemizde veya sözleşmeli olduğumuz iş bulma ajanslarının internet sitelerinde ilan edilmesiyle başlar. Yazılı başvuruların ön değerlendirilmesinden sonra, uygun görülen adaylar telefonla mülakat için aranırlar. Telefon mülakatı olumlu geçen adaylar ise yüz yüze görüşme için şirketimize davet edilirler.

Yüz yüze görüşmelerin birinci aşamasında, çeşitli kişilik ve yetkinlik değerlendirme testleri/teknikleri kullanarak, aday hakkında bilgi edinmeye çalışırız. Mülakatın sonraki aşamaları ise, şirketin ve iş tanımının adaya ayrıntılı olarak açıklanması şeklinde gerçekleştirilir. Eğer bir aday, bütün aşamaları başarıyla geçer ve kendisine beyan edilen koşul ve şartlara bağlı çalışmayı kabul ederse, ULTRAKİM ailesinde işe başlamak üzere davet edilir.

Diğer bütün başvurular, uygun iş ilanları için değerlendirmek üzere veri tabanımıza kaydedilir. Veri tabanına kayıtlı adaylar, uygun bir pozisyon açılması durumunda mülakat için aranabilirler.

Eğitim
ULTRAKİM olarak, eğitimin kişisel gelişime olan katkısının ve öneminin bilincindeyiz. Bu bilinçle çalışanlarımızı, kişisel gelişimlerine veya iş yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitimlere katılmaları için sürekli teşvik etmekteyiz.

Bu kapsamda şirketimizde, çalışanlarımızın kişisel veya iş yetkinliklerini geliştirmek üzere iki farklı eğitim programı yürütmekteyiz. Bu eğitimlerden birincisi, yeni işe başlayan personel için uygulanan ‘şirket içi oryantasyon eğitimi’ programımızdır. Oryantasyon eğitimiyle, yeni işe başlayan personele, şirketimizin genel veya ilgili departmanına özel, uyulması gereken çalışma sistemi, prensipleri, davranış kuralları, prosedürleri vb. hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

İkinci programımız ise tüm çalışanların yıl boyunca katılabilecekleri ‘şirket dışı eğitim’lerdir. Bu programa göre, bütün çalışanlar yıl boyunca arzu ettikleri eğitimlere başvurabilir ve katılabilirler. Çalışanların yıl başında bildirdikleri eğitim talepleri, departman müdürleri tarafından değerlendirilir ve onaylanan eğitimler, İK departmanı tarafından takip edilen, şirket dışı eğitim takvimleri ile yıl boyunca eşleştirilir. Talep edilen ve onaylanan eğitimler, ilgili eğitim günü yaklaştığında, İK departmanı tarafından ilgili çalışanlara bildirilir ve kişiler iş programına uygun olması durumunda ilgili eğitime katılırlar. Çalışanların yeni/farklı eğitim talepleri de yıl boyunca İK ve ilgili departman müdürleri tarafından ayrıca değerlendirilmektedir.

Alınan eğitimlerin verimi ve çalışanların performansı, eğitim değerlendirme prosedürümüze göre yıl boyunca izlenmektedir.

Ücret
Şirketimizde her çalışanın maaşı ve sosyal hakları, ücret sistemi kriterlerimize göre, bireysel olarak belirlenir. Maaş artışları, kişilerin bireysel performans ölçümü sonuçlarına, ekonomik göstergelere ve şirketin o yıl ki performansına göre, her mali yılın başında belirlenir.

Performans Yönetimi
Performans yönetim sistemi, şirketimizin belirlemiş olduğu performans değerlendirme kriterlerine göre yürütülmektedir. Şirketimizde, her çalışanımız için bireysel ve departman bazlı hedefler, her yılbaşında çalışanlarımızla karşılıklı mutabık kalınarak belirlenir. Konulan hedeflere göre performans verileri yıl boyunca takip edilir ve yılsonunda İK departmanının koordinasyonu ile değerlendirilir. Başarılı performans sonuçları, şirketimizin belirlemiş olduğu prim sistemi kriterlerine göre hesaplanan primler ile ödüllendirilir. Çalışanların düşük performans göstermesi durumunda, nedenleri ilgili çalışanlarla görüşülerek durum analiz edilir ve düşük performans sebepleri ortadan kaldırılmaya çalışılır.