ULTRAKİM’in kalite güvence yönetimi, şirketimizin misyonu, stratejileri ve amaçları ile direkt olarak bağlantılı ilke ve değerlere göre yürütülmektedir.

Müşterilerimizin tüm beklentilerini karşılayacak, en kaliteli ürün ve hizmeti sunabilmemiz için bize yol gösterecek etkin iş süreçlerinin, oluşturulması ve yönetilmesinde ‘Kalite Yönetim Sistemi’mizin kilit rol oynadığına inanmaktayız.

Daha etkin iş süreçlerine sahip olabilmek için:

  • İş arkadaşlarımız ve müşterilerimiz tarafından yöneltilen her türlü soruyu, fikri veya öneriyi daima dikkate alıyoruz.
  • Kalite standartlarımızı yükseltmek, iş yapma yöntemlerimizdeki verimi arttırmak veya maliyetlerimizi düşürmek için düzenli olarak yeni stratejiler geliştiriyoruz.
  • Hammaddelerin satın alınmasından, nihai ürünün teslimine kadar gerçekleşen süreçlerin her aşamasını titizlikle kontrol ediyoruz.
  • Yanlışlarımızdan ders almak için ilgili konuyu dikkatle irdeliyor, gereken öz eleştirileri yapıyor ve aynı hataları tekrarlamamak için büyük özen gösteriyoruz.
  • Müşteri şikâyetlerini ve taleplerini sürekli olarak izliyor, sorunları mümkün olan en iyi ve en hızlı şekilde çözmek için çalışıyor ve sonrasında, aynı sorunlar ile yeniden karşılaşmamak için gereken tüm önlemleri alıyoruz.
  • Statüsüne, yaşına veya deneyimine bakmaksızın, tüm çalışanlarımızın eğitilmesinin ne denli faydalı olduğunu biliyoruz. Bu sebeple, şirketimizde herkese aynı eğitim fırsatlarına ulaşma imkânı sağlıyor ve kazanımlarını diğer çalışma arkadaşlarıyla paylaşmaları için çalışanlarımızı sürekli teşvik ediyoruz.
  • Bütün ticari faaliyetlerimizde, ulusal ve uluslararası kural ve yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz.
  • Doğal kaynaklarımızı korumak için büyük özen gösteriyor ve neden olabileceğimiz zararları en aza indirmek için çabalıyoruz.
  • İş mükemmelliği için yapılması gereken daha pek çok şey olduğunun farkındayız. Bu amaç doğrultusunda, sürekli ve elimizden gelen en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Kalite
Politikası
yükle