REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir ve Avrupa Birliği’nde (AB) önceden geçerli olan bütün kimyasal mevzuatların ve yönetmeliklerin yerini almıştır.

REACH’in amacı, kimyasal maddelerin içeriklerinin daha iyi ve erken analiz edilerek, yüksek düzeyde insan sağlığı ve çevre korumasını sağlamaktır. REACH, aynı zamanda, AB kimya sanayiinin yenilik ve rekabet gücünü de artırmayı amaçlamaktadır.

‘Faz içi maddeler’ tanımını karşılayan ve AB piyasasında kullanılmakta olan kimyasal maddelerin 1 Aralık 2008 tarihinden önce REACH ön kayıtlarının yaptırılmış olması gerekmektedir. Maddelerinin ön kaydını yaptıran şirketler, uzatılmış kesin kayıt sürelerinden yararlanma hakkında sahip olacaklardır. Kesin kayıtların son başvuru tarihleri, kaydı yaptırılacak kimyasal maddenin tonaj bandına ve tehlike özelliklerine göre değişmektedir. Aşamalı olarak son başvuru tarihleri ise şöyledir;


Ultrakim Kimya

REACH hakkında daha detaylı bilgi edinmek için, http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/

ULTRAKİM VE REACH
Muhtemelen bildiğiniz üzere, bütün polimerler ve müstahzarlar gibi, silikon polimerler ve silikon polimer emülsiyonları (müstahzarlar) da REACH kaydından muaftırlar. Ne var ki, silikon polimerleri üretmek için kullanılan monomerler ve müstahzar üretiminde kullanılan maddeler için REACH kaydı gerekebilmektedir.

ULTRAKİM olarak, tarafımızdan hazırlanmış müstahzarların içeriğinde yer alan ve REACH kapsamında ön kayıt gerektiren bütün maddelerin ve polimer üretiminde kullandığımız monomerlere ait ön kayıtlar, 1 Aralık 2008 tarihinden önce, ana tedarikçilerimiz tarafından ya da ‘Tek Temsilci’miz aracılığıyla bizim tarafımızdan tamamlanmıştır. Bu ürünlere ait kesin kayıtların ise, belirtilmiş son başvuru tarihlerinden önce tamamlanacağını da ayrıca iletmek isteriz.

REACH tüzüğü kapsamında, ULTRAKİM İstanbul fabrikamızda üretilmekte olan ve kayda tabii ürünlerimizin ön kayıt/kayıtlarını gerçekleştirmesi için GOVI NV isimli Belçika firmasını ‘Tek Temsilcimiz’ olarak atadığımızı siz değerli müşterilerimize bildiririz.

Bazı müşterilerimizden gelen ortak sorularla istinaden aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmak isteriz;

  • Nihai ürünlerimiz içerisinde yer alan maddelerin veya bileşenlerin hiçbirisi ‘Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC)’ listesinde yer almamaktadır.
  • CEFIC’in ve ilgili endüstriyel birliklerin tavsiyelerine istinaden, ön kayıt numaralarımızı şimdilik paylaşmamayı tercih ediyoruz.
  • Bazı maddelerin kesin kaydı için son başvurular 2018 yılına kadar sürecektir. Bu süreçte, tüm ürünlerimizin devamlılığına ilişkin şimdiden bir beyanda bulunmamız ise mümkün değildir.

Tüm sorularınız için, lütfen bizimle iletişime geçmekte tereddüt etmeyiniz.